جارو مرکزی آسایش

تاسیسات مکانیکی تاسیسات مکانیکی / جارو مرکزی

تهران - تهران - شهرآرا - تهران نو - دریان نو

ستارخان خیابان صحرایی کوچه دستبند غربی مجتمع توحید واحد 89B

تلفن: 44387082-44387068

تلفن همراه: 09123083714

جارو مرکزی

جاروی مرکزی