میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

فروشنده/ارائه دهنده : آهن یک
برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
عرضه میلگرد A۲,A۳.A۴ تمامی سایز ها از کارخانه های پرشین.میانه.نیشابور.آناهیتا.هیربد.آریاذوب.ذوب آهن.بناب.ابهر.قزوین.شاهرود.خرمدشت.قیمت روزانه و آنلاین کارخانه و کف بنگاه تهرانخرید یک با آهن یک

توضیحات

عرضه میلگرد A۲,A۳.A۴ تمامی سایز ها از کارخانه های پرشین.میانه.نیشابور.آناهیتا.هیربد.آریاذوب.ذوب آهن.بناب.ابهر.قزوین.شاهرود.خرمدشت.قیمت روزانه و آنلاین کارخانه و کف بنگاه تهرانخرید یک با آهن یک
تیر آهن

تیر آهن و هاش

میلگرد

میلگرد ساده

نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی

تیر آهن

پروفیل